expo jaarprogramma kunstenaars Ko Keever contact KUNSTHALWEERT, museum voor hedendaagse kunst

Kunstenaars

Jack Vreeke

In de jaren, waarin Jack Vreeke werkte voor de Fontys Hogescholen als docent beeldende vorming, is zijn belangstelling gegroeid voor het werk van ongeschoolde kunstenaars. Primitieve kunst, kindertekeningen en het werk van psychiatrische patiënten en gedetineerden mogen zich al sinds het begin van de 20e eeuw verheugen in de bewondering van moderne kunstenaars, psychologen en pedagogen. Onder de naam ’Outsider Art’, die gelanceerd werd door Roger Cardinal en ‘Art brut’ van Jean Dubuffet werd hun werk steeds vaker gepubliceerd en geëxposeerd. In Nederland was De Stadshof te Zwolle voor korte tijd het verzamelpunt van de naïeve kunst en outsider art. Reeds na enkele jaren werd het museum he- laas opgeheven en werd ging de hele collectie in bruik-leen naar Museum Guislain te Gent.

In Nederland was intussen vanuit de dagbesteding in zorg- instellingen een groot aantal ateliers voor mensen met een functiebeperking ontstaan. Promotie van hun productie door Very Special Arts Nederland en K4 bracht hun werk onder de aandacht. Tentoonstellingen als die in het Singer- museum te Laren, de 2-jaarlijkse K4-award en de Euward hebben daar veel aan bijgedragen.

In het verlengde van het Centrum voor Buitengewone beelden, dat Jack Vreeke had opgericht voor de Fontys Hogescholen, organiseerde hij in 2005 zijn eigen Bureau voor Naïeve Kunst. Het begon als een installatie in de expositie KunstINkijk van gemeentemuseum De Tiendschuur te Weert. Later in het jaar werd het Bureau vijf maanden geïnstalleerd in het al eerder genoemde Museum Guislain te Gent. Inmiddels is het uitgegroeid tot een instantie met een eigen collectie en documentatie van alle vormen van Outsider Art met een groot netwerk van nederlandse ateliers. Het Bureau voor Naïeve Kunst organiseert exposities, geeft adviezen voor begeleiding en collectievorming, jureert voor landelijke tentoonstellingen en is internationaal georiënteerd. Het eerste nummer van Out of Art, dat in 2006 werd gelanceerd, besteedde uitgebreid aandacht aan Jack Vreeke als verzamelaar en beeldend kunstenaar.

Bezoek is welkom op afspraak via +31 (0) 495 533 988 of jvreeke@iae.nl

www.jackvreeke.nl
Jack Vreeke
Jack Vreeke